Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

#TAKEtheWALLaway                                                  check check CHECK iT OUT !

                                 

                               celebrating 30 years of graffiti writing
                               ' give away'  a part of a first 2018 wall!
                              original canvas 170 x 80 cm is OUT there
                                         plus the original sketch

                                              + t -shirt & more

                                    TAKE the STREETS 2 your PLACE

                                   

                                                                                 J


                                       
                                                     #TAKEtheWALLaway


          
1 σχόλιο: