Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Original OUTlines


                             


                                              THE COLLECTION                                        TRIBUTE to great graffiti writers
                            colab sketches mixed with 2 styles of writing
                 luck and honor, to stand  next to all ,  make graffiti walls together
                                    ONE LOVE & TRUE 2 the GAME! ..  

                                                         
          

                                                                  @Rek  SGB KoolKids
         


                                                                @Live2  SGB KoolKids           
               
                                                                   @ARTone  TXC  A E
           

                                                                     @Raiden Skids Division

           

                                                                                  @Gaste KnB


                                                                                           @eliot UDK                                                                                               @Dane
                                   ''style is nothing ....but nothing with style is everything''

                                                     Jasone SGBoys    STYLE matters

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου