Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

SGBtillDEATH                                           the SkraGettoBoystillDEATHcrew
                                            20th ANNIVERSARY PARTY
                                                      1991-  2011
                                                   γιατι SGB εισαι!!.....


                               
                                before...SGBs....  there was HOMO's...


                                     
                                                                             
                                     
                 boys from stNikolas Hood  aKa the SkraGettoBoys - since 1985


                                               
                                                                                 
                                                                                   
                                               much LOVE to those we lost
                                             Tile, Stam, Tony  rest in heaven boys...
                                                   
                                                         SGB4EVER                        

                                                                   

                                       
                                                  n' the PARTY is goin on!...........

                                                    


                                                                 AXE
                                                                ANTRE
                                                                BAIRAS
                                                               COOL A T
                                                                 COOK
                                                               PaDELOS
                                                                  DEZ
                                                                DIMOS
                                                                 HOBO
                                                               J A ONE
                                                               J K LEE
                                                                JESA
                                                             JASONE
                                                         JOHNIEtheBAD
                                                               KARES
                                                               KRASE
                                                           LLcoolLalos
                                                                LIV 2 
                                                                LOUE
                                                                MASE
                                                               MASH 21
                                                               MEDINA
                                                                 PAIT
                                                                  PIT
                                                                PATRICK
                                                                  REK                                                                                           
                                                                  RET
                                                              SKORPIOS
                                                                 STAM     (rip)
                                                                   SLY
                                                                  S1W
                                                                SOTOS
                                                                  TiLE  (rip)
                                                                  ΤΖΙL
                                                                 TONY  (rip)
                                                                 LELOS
                                                               


                                                                
                                   ... n' to all those who followers of an idea of "neighborhood" 
                                                and helped  a simple name of a  'park '
                                    to become a symbol of an entire culture of the streets!
                                               *thank GOD -our women n kids!...
                                          THE NEW SGB n SGG GENERATION! 
       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου