Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

#TAKEtheWALLaway                                                  check check CHECK iT OUT !

                                 

                               celebrating 30 years of graffiti writing
                                give away a part of a first 2018 wall!
                                                you can check :


                                           https://www.instagram.com
                             /p/BddoGEKhtCT/?taken-by=jasone_sgb

                           ..& get involved , to win the original part of
                            the wall - piece of canvas   (170 X  80 cm )

                                            plus the original sketch
                                              + t -shirt & more

                                       TAKE the STREETS 2 your PLACE

                                                     one lucky winner
                                            Last day the 15th of January


                                             *all shipping costs covered

                                                             good luck
                                                                                                   J

                                       
                                                     #TAKEtheWALLaway


          
Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

custom LETTERS

                                                 

                                                    #styleMatters
                                                 #customlettering
                                                     #calligraffiti
                                                         #scripts
                                                  #freehandWriting
                                                     #callygraphy
                                                     #typography 
                                                                                                                             #logo

                                                     ''writing Letters is nothing....
                                                 the... thing is to speaksfor you!..                                                                                                                                   c2017


.

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Original OUTlines


                             


                                              THE COLLECTION                                        TRIBUTE to great graffiti writers
                            colab sketches mixed with 2 styles of writing
                 luck and honor, to stand  next to all ,  make graffiti walls together
                                    ONE LOVE & TRUE 2 the GAME! ..  

                                                         
          

                                                                  @Rek  SGB KoolKids
         


                                                                @Live2  SGB KoolKids           
               
                                                                   @ARTone  TXC  A E
           

                                                                     @Raiden Skids Division

           

                                                                                  @Gaste KnB


                                                                                           @eliot UDK


                                   ''style is nothing ....but nothing with style is everything''

                                                     Jasone SGBoys    STYLE matters

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

the sketchbook

fifty fifty TATTOO  &  GRAFFITI    
style is nothng
                                            but nothing with style is everything!...


                                                                         J